Hoods: DB-50
DB-50 Plastic Backshell
D-sub DB-50 Backshell Plastic Clamp
(CPC) 17-1374
Amphenol 50 pin backshell. 2 piece D-sub plastic clamp. 2-5/8" wide x 1-9/16" high x 11/16" deep. Clamp 1/2" above body.
$4.75 each
DB-50 Plastic Backshell
(CPC) 4-552008-1
Amp DB-50 plastic backshell. Amp P/N: 4-552008-1. Collins P/N: 372-0018-570.
$3 each
Metal Hood
w / Strain Relief
(CPC) HOOD-50
Metal hood with strain relief. Fits DB-50.
$1.85 each - $1.50 (12+)
Glenair 5
All Metal Hood
(CPC) HOOD-G50
Glenair, 5 all metal hood. P/N: G 8209-5M1.
$3.95 each
Glenair 8
All Metal Hood
(CPC) HOODG50-1
Glenair 8, all metal hood. P/N: 527-003M0508-10F
$3.95 each
Glenair 4
All Metal Hood
(CPC) 527-003M0504-10F
Glenair 4, all metal hood.
$3.95 each
Glenair 2
All Metal Hood
(CPC) HOODG50-2
Glenair 2, all metal hood.
*** SOLD OUT ***